ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


HABITATIO CFM AE

H εταιρεία HABITATIO CFM AE δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για Φωτοβολταϊκά έργα μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.


Για την αδιάλειπτη λειτουργία, μακροβιότητα και υψηλή παραγωγικότητα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων η Habitatio CFM ΑΕ διαθέτει κατάλληλα προγράμματα καθαρισμού, συντήρησης, και ολοκληρωμένου ορθού τακτικού ελέγχου της εγκατάστασης.


Το πακέτο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία Habitatio CFM ΑΕ αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων, βιομηχανικών στεγών καθώς και οικιακών εγκαταστάσεων, καθώς διασφαλίζεται η λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις της επένδυσης.


 Οι υπηρεσίες συντήρησης της εταιρείας Habitatio CFM ΑΕ έχουν ως στόχο να επιτυγχάνεται η Ελάχιστη Εγγυημένη Διαθεσιμότητα και το Ελάχιστο Εγγυημένο PR (Performance Ratio), εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση και επέκταση του χρόνου ζωής της καλής λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εφαρμογών.

ΝΕΑ

H HABITATIO CFM Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία υλοποιεί ερευνητικό έργο με τίτλο: "Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων".

H HABITATIO CFM Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία υλοποιεί ερευνητικό έργο με τίτλο: "Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Πάρκων".


Το πακέτο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία Habitatio CFM ΑΕ αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων, βιομηχανικών στεγών καθώς και οικιακών εγκαταστάσεων, καθώς διασφαλίζεται η λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις της επένδυσης.


Image description