Εδώ μπορείτε να βρείτε βασικά εμπορικά στοιχεία και μεγέθη, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της Habitatio CFM ΑΕ

ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 800341539

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 117193501000